Plan dnia

_DSC1495

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.30 – 8.45 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

9:00 – 9.15 Śniadanie.

9.15 – 9.45 Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk i zębów. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

9.45 – 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze. Zajęcia dodatkowe – język angielski i religia.

10.45 – 12:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

12.00 – 12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience.

12.15 – 12.45 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.45 – 13.00 Zabiegi higieniczne: mycie rąk.

13.00 – 13.30 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki – wyciszenie.

13.45 – 14.15 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, Zumba Kids, zajęcia szachowe, zajęcia polonistyczne „wprowadzanie literek” metodą M.Bogdanowicz.

14.15 – 14.30 Zabiegi higieniczne: mycie rąk.

14.30 – 14.45 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.45 – 16.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali. Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.