Cennik

Czesne – opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczych wraz z wyżywieniem oraz zajęciami dodatkowymi w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 350 zł miesięcznie . W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu czesne za ten miesiąc wynosi 160 zł.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czesne wynosi 180 zł miesięczne.

Dodatkowo pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata (wpisowe) wynosząca 100 zł.