Cennik

Czesne – opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczych wraz z wyżywieniem oraz zajęciami dodatkowymi w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 260 zł. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu czesne za ten miesiąc wynosi 140 zł.

Dodatkowo pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata (wpisowe) wynosząca 100 zł.