Cennik

Czesne – opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczych wraz z wyżywieniem oraz zajęciami dodatkowymi w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 330 zł. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka
w przedszkolu czesne za ten miesiąc wynosi 160 zł.

Dodatkowo pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata (wpisowe) wynosząca 100 zł.