Kadra

Opiekę dydaktyczną nad dziećmi w naszym przedszkolu sprawuje doświadczona kadra wychowawców.

Imię
i nazwisko
Zajmowane stanowisko Kwalifikacje nauczyciela
  Ewelina Pelc Dyrektor

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic. pedagogika szkolna

i opiekuńcza

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr pedagogiki opiekuńczej
z terapią pedagogiczną

studia podyplomowe – zarządzanie instytucją oświatową 

studia podyplomowe- Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
( oligofrenopedagogika), autyzmem oraz z zespołem Aspergera.

 

 Dorota Czerniak

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą

studia podyplomowe – Edukacja
i terapia osób ze spektrum autyzmu  z elementami integracji sensorycznej.

   Ewa Onyszkiewicz Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

  Grażyna Antonik  Nauczyciel logopeda

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
z elementami logopedii szkolnej

Sylwia Serkis Nauczyciel wychowania przedszkolnego  mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą

studia podyplomowe – Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika).

  Marzena Grabowska

 

Anna Rutkowska

Nauczyciel- logopeda

 

Nauczyciel Religii 

mgr pedagogiki specjalnej

studia podyplomowe- logopedia

 

dr nauk teologicznych 

  Łukasz Soroń 

 

 

Grzegorz Górecki

 

 Nauczyciel  języka angielskiego

 

Rytmika

 

mgr filologia angielska

 

 

mgr instrumentalista- gry na akordeonie 

studium pedagogiczne 

   

Marzena Hass

 

 

Marta Koprowska

 

 

 

Asystent nauczyciela

 

 

Pracownik ds. obsługi
i administracji przedszkola 

Asystent nauczyciela

 

kurs opiekuna dziecięcego 

 

 

lic. marketing i zarządzanie       

kurs opiekuna dziecięcego