Kadra

Opiekę dydaktyczną nad dziećmi w naszym przedszkolu sprawuje doświadczona kadra wychowawców.

Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Kwalifikacje nauczyciela
  Grażyna Antonik Dyrektor

 Nauczyciel logopeda

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
z elementami logopedii szkolnej
  Anna Dziadosz Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr filologii germańskiej 

studia podyplomowe – edukacja przedszkolna

   Ewelina Pelc Nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic. pedagogika szkolna i opiekuńcza

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr pedagogiki opiekuńczej
z terapią pedagogiczną

studia podyplomowe – zarządzanie instytucją oświatową

   Dorota Czerniak Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą

Marzena Pukas  Nauczyciel  języka angielskiego  filologia angielska 
  Romana Bajorska  Nauczyciel rytmiki  mgr wychowania muzycznego 

nauczyciel klasy fortepianu
w PSM w Lubaczowie

  Marta Koprowska Pracownik ds. obsługi
i administracji przedszkola Pomoc nauczyciela
 

lic. marketing i zarządzanie

kurs opiekuna dziecięcego

  Marzena Hass Asystent nauczyciela