Kadra

Opiekę dydaktyczną nad dziećmi w naszym przedszkolu sprawuje doświadczona kadra wychowawców.

Imię
i nazwisko
Zajmowane stanowisko Kwalifikacje nauczyciela
  Ewelina Pelc Dyrektor

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic. pedagogika szkolna

i opiekuńcza

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr pedagogiki opiekuńczej
z terapią pedagogiczną

studia podyplomowe – zarządzanie instytucją oświatową 

studia podyplomowe- Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
( oligofrenopedagogika), autyzmem oraz z zespołem Aspergera.

 

 

 Dorota Czerniak

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą

studia podyplomowe – Edukacja
i terapia osób ze spektrum autyzmu
z elementami integracji sensorycznej.

 

   Ewa Onyszkiewicz Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

 

  Grażyna Antonik  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
z elementami logopedii szkolnej

 

Sylwia Serkis Nauczyciel wychowania przedszkolnego  mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą 
studia podyplomowe – Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika).
  Katarzyna Cierpisz

 

 

Agata Żyła

Logopeda

 

 

 

Nauczyciel religii 

mgr pedagogiki

studia podyplomowe- logopedia

 

 

mgr teologii

 

 

 

 

 

Łukasz Soroń

 

 

 

Grzegorz Górecki

 

 

 

 

Anna Broda

 

 

 

 

Nauczyciel

 języka angielskiego

 

 

 

Rytmika

 

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

mgr filologia angielska

 

 

 

mgr instrumentalista- gry na akordeonie 

studium pedagogiczne 

 

 

 

mgr psychologii 

   

Marzena Hass

 

 

 

Marta Koprowska

 

 

 

Asystent nauczyciela

 

 

 

 

Kierownik Przedszkola

 

 

kurs opiekuna dziecięcego 

 

 

 

 

lic. marketing i zarządzanie       

kurs opiekuna dziecięcego