Kadra

Opiekę dydaktyczną nad dziećmi w naszym przedszkolu sprawuje doświadczona kadra wychowawców.

Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Kwalifikacje nauczyciela
  Grażyna Antonik Dyrektor

 Nauczyciel logopeda

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
z elementami logopedii szkolnej
  Ewelina Pelc

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

lic. pedagogika szkolna

i opiekuńcza

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr pedagogiki opiekuńczej
z terapią pedagogiczną

studia podyplomowe – zarządzanie instytucją oświatową 

   Ewa Onyszkiewicz Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

   Dorota Czerniak Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą

Sylwia Serkis Nauczyciel wychowania przedszkolnego  mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z edukacją włączającą
  Marzena Grabowska

 

Anna Rutkowska

Nauczyciel- logopeda

 

Nauczyciel Religii 

mgr pedagogiki specjalnej

studia podyplomowe- logopedia

 

dr nauk teologicznych 

  Łukasz Soroń 

 

 

Grzegorz Górecki

 

 Nauczyciel  języka angielskiego

 

Rytmika

 

mgr filologia angielska

 

 

mgr instrumentalista- gry na akordeonie 

studium pedagogiczne 

   

Marzena Hass

 

 

Marta Koprowska

 

 

 

Asystent nauczyciela

 

 

Pracownik ds. obsługi
i administracji przedszkola 

Asystent nauczyciela

 

kurs opiekuna dziecięcego 

 

 

lic. marketing i zarządzanie       

kurs opiekuna dziecięcego